Vi vil få ønske alle våre nye og gamle medlemmer velkommen til en ny sesong med Turn og Gymnastikk!

Vårsesongen starter opp i uke 2 og avsluttes i uke 19. Avslutningen markeres med Våroppvisning søndag 12.mai.

Vi minner også om at det ikke vil være trening i vinterferien som er i uke 9.

 

Parkering:

Parkering ved turnhallen kan til tider være svært utfordrende, da det er svært begrenset med p-plasser.

Vi oppfordrer derfor de som har mulighet til å gå/sykle til trening J

For de som kjører bil minner vi om at det er gode parkeringsmuligheter i «P-Siddis» som ligger rett over veien, ved DNB Arena.

 

Dugnad:

Stavanger Turnforening gjennomfører to dugnader pr halvår:

  • I uke 12 gjennomfører vi papirsalg for alle medlemmer. Vi oppfordrer da alle medlemmer til å kjøpe 2 sekker tørk/do rull à kr 250, totalt kr 500.
  • I april sender vi ut loddbøker til vårt årlige vårlotteri. Alle får tilsendt 1 lodd bok.

Vi håper at så mange som mulig vil være med å bidra på disse dugnadene som betyr svært mye for driften av foreningen J