Vår nåværende gymnastikkleder skal over i utdanning og vi søker leder for gymnastikkavdelingen i 50 % stilling.

Stavanger Turnforening er en av landets eldste og største turnforeninger. Vi har rundt 1450 aktive medlemmer og holder til på Lassa i hjertet av Stavangers idrettsanlegg. Stavanger turnforening har gymnastikktilbud for barn unge og voksne, samt to konkurranseavdelinger innenfor turn og RG.

 

Hovedarbeidsoppgaver
 • Være foreningens ansikt utad for våre barne- og ungdomsgrupper,
 • Instruksjon i hall. Stillingsbrøken kan eventuelt forhøyes til maks 100% ved f.eks. å avholde av kurs eller spesielle opplegg.
 • Tilrettelegge og oppdatere medlemsregistrering (Mysoft),
 • Oppfølging av trenere. Det er for tiden ca 38 trenere innen gymnastikk.
 • Koordinering og ansettelse av trenere i samarbeid med administrasjonssjef
 • Planarbeid i form av ukes, måneds og årsplaner,
 • Timeplaner i samarbeid med administrasjonssjef og sportslige ledere,
 • Arbeide med kurs og kompetansehevingstiltak for instruktører,
 • Informasjonsansvar og bindeledd mellom administrasjon, trenere og foreldre,
 • Bistå i planlegging og gjennomføring av arrangementer.

 

Kvalifikasjoner:
 • Gode mellommenneskelige evner og positiv relasjonsbyggende personlighet.
 • Erfaring som leder er ønskelig
 • Erfaring som trener innen gym og turn på klubbnivå er en sterk fordel
 • Gode organisatoriske evner, strukturert og ryddig.
 • Grunnleggende dataferdigheter.

 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.  Stillingen rapporterer til administrasjonssjef i Stavanger Turnforening.  Tiltredelse etter avtale.  Lønn etter avtale.

Søknad med CV sendes snarest mulig og innen 15.04.15 til solve.ottesen.turnforeningen@lyse.net

For ytterlige informasjon eller spørsmål, kontakt Sølve Ims Ottesen på tlf. 970 77 619 eller e-post: post@stavanger-turnforening.no