Veileder for innhenting og håndtering av Politiattester

 

Fra og med 1. januar 2009 plikter alle idrettslag å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

NIF har utarbeidet en veileder for idrettslagene om håndteringen av ordningen.

«Innhenting og håndtering av Politiattester»
– Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

 

Link til NIF