Historikk og visjon

Foreningen ble etablert 17. mail 1861, som en av byens første idrettsforeninger. Størrelsen på foreningen sammen med omfanget av de ulike aktivitetene og de lange tradisjonene, gjør at foreningen i dag framstår som en markert institusjon i Stavanger.

Visjon
– Gjennom gode aktivitetstilbud og aktiv profilering av disse skal vi vise at gymnastikk og turn er en idrett for alle
– Vi vil vise at i gymnastikk og turn legges grunnlaget for god helse, trivsel, styrke, utholdenhet, motorisk utvikling og gode idrettsprestasjoner
– Stavanger Turnforening skal kjennetegnes ved trivsel og et godt miljø blant utøvere, ansatte, intrusktører, frivillige og foreldre
– Trivsel og motivasjon innen konkurransegruppene er en forutsetning for gode sportslige resultater, og det skal jobbes systematisk for at alle er motivert
– Medlemmene skal føle tilhørighet til foreningen