Daglig leder

Eirik Øxnevad

Sportslig leder, Gymnastikk

Steffen Kristensen

Hovedtrener, Turn menn

Odin Nielsen

Hovedtrener, Turn kvinner

Daniel Török

Hovedtrener RG

Borislava Germanova