Daglig leder

Eirik Øxnevad

Sportslig leder, Gymnastikk

Steffen Kristensen

Sportslig leder, Turn menn

Odin Nielsen

Sportslig leder, turn kvinner

Siv Rita Eikeskog

Hovedtrener RG

Borislava Germanova