Nye nasjonale korona-tiltak er ventet mot slutten av uken, og de lokale tilpasningene vil ikke være klare før mandag.

I påvente av disse planlegger vi derfor for oppstart av vårsesongen i uke 4. Dette for å gi mer forutsigbarhet for våre medlemmer og for at vi skal kunne planlegge en best mulig oppstart av ny sesong.

Vårsesongen vil da bli forskjøvet med to uker, slik at den avsluttes i uke 20 i stedet for uke 18.
Skulle de bli ytterligere forsinkelser av oppstart vil vi selvfølgelig forskyve sesongen tilsvarende.

Vi gleder oss til å se dere alle sammen tilbake i Turnhallen om forhåpentligvis ikke så alt for lang tid!