UTØVERTRENING FREDAG FRA KL17:00.

Turnhallen vil være tilgjengelig for trening fra Kl 17:00 fredag.  Det er KUN deltakere i NM jr som har anledning til å trene.
Ytterligere konkurranseplan blir utsendt så raskt som mulig.