Som følge av tiltakene som regjeringen innførte 12. mars ble Stavanger Turnhall stengt og er pr. d.d fortsatt stengt.

Samtidig ser vi at de smittevernstiltakene og veilederne som gjelder for idrett generelt og turnaktivitet spesielt, dessverre ikke gjør det mulig å gjenoppta breddesesongen for våren 2020.

Styret i Stavanger Turnforening er ansvarlig for en forsvarlig økonomisk drift av foreningen, også i tiden fremover. Tiltakene som er innført som en følge av coronaviruset har påført, og vil fortsette å påføre, foreningen økonomiske tap. Det er også på nåværende tidspunkt fremdeles uklart hvor mye kompensasjon idretten eventuelt vil få fra staten for tapt inntekt. Styret har derfor vurdert at foreningen dessverre, ikke har mulighet til å refundere deler av treningsavgiften til medlemmene for de treningene som har gått tapt på grunn av corona.

Vi håper og planlegger for at høstsesongen skal kunne gå som normalt, men ting er fortsatt uklart. Vi vil komme tilbake med mer info om høstens timeplan, påmelding etc når vi har dette klart.

Vi vil samtidig få takke alle våre medlemmer for den støtten og forståelsen de har utvist i denne utfordrende og tøffe tiden. Vi gleder oss til vi igjen kan fylle turnhallen med barn, ungdom og voksne som sammen kan oppleve glede, mestring og samhold gjennom idretten sin.

Legger også med en link til NGTF sine inspirasjons videoer for trening som kan gjennomføres hjemme og som kan tilpasses alle nivå og aldre. https://gymogturn.no/2020/04/10/treningsovelser-for-alle-niva/