• Oppdatert info vedr årsmøte - Grunnet de gjeldende korona restriksjonene har vi kun mulighet til å 10 medlemmer fysisk tilstede under årsmøtet som avholdes torsdag 11.mars, kl 19:30. Medlemmer som ønsker å delta må derfor sende påmelding til mail: post@stavanger-turnforening.no innen onsdag 10.mars. Vi vil legge til rette for at medlemmer som eventuelt ikke får plass kan følge årsmøtet digitalt.
  • Papirdugnad uke 10 - Vi er nå klare for vårens papirdugnad. Dette er en viktig dugnad for Stavanger turnforening, og vi håper at alle stiller opp og bidrar! Kvoten er 2 sekker (toalett/tørk) pr. familie, uavhengig av hvor mange som er medlem i STF. Pris er kr 250,- pr sekk, totalt kr 500,-. Dette betales kontant eller med Vipps ved […]
  • Årsmøte for Stavanger Turnforening - Årsmøte for Stavanger Turnforening avholdes torsdag 11. mars 2021, kl 19:30 i Stavanger Turnhall. Saker som ønskes behandlet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet Medlemmer som ønsker årsberetning tilsendt på e-post kan ta kontakt på: post@stavanger-turnforening.no
  • Oppstart av vårsesongen mandag 25.januar - Kommunen har i dag vedtatt å åpne for innendørs trening for barn og unge under 20 år.  Dette  betyr at vi endelig kan komme i gang med vårens sesong! Vi starter derfor opp med trening f.o.m mandag 25.januar. Det er fortsatt ikke åpnet opp for innendørs trening for de over 20 år. Vi håper at […]
  • Oppdatert info vedr. oppstart av vårsesongen. - Nye nasjonale korona-tiltak er ventet mot slutten av uken, og de lokale tilpasningene vil ikke være klare før mandag. I påvente av disse planlegger vi derfor for oppstart av vårsesongen i uke 4. Dette for å gi mer forutsigbarhet for våre medlemmer og for at vi skal kunne planlegge en best mulig oppstart av ny […]
  • Oppstart av vårsesongen utsatt til uke 3. - Grunnet regjeringens nye råd og anbefalinger usettes oppstarten av vårens sesong med en uke. Stavanger kommune kom også med en ny forskrift som trer i kraft 5.januar. Denne innebærer at alle idrettshaller blir stengt til og med 18.januar. Første mulige dag med trening blir derfor tirsdag 19.januar. Vil vil komme tilbake med nøyaktig dato for […]
  • To nye ekstraparti - Vi setter opp to nye ekstrapartier med Gymlek i kursrommet vårt i Turnhallen. Oppstart torsdag 29.okt. Varighet 5 uker. Påmelding gjøres via følgende linker: Gymlek 2-3 år, torsdag kl 16:30-17:10 Gymlek 3-4 år, torsdag kl. 17:15-17:55
  • Høstferie uke 41 - Vi minner om at det ikke blir trening neste uke grunnet høstferie. Vi ønsker alle en flott ferie, og vi ses på trening igjen i uke 42.
  • Papirdugnad uke 40 - Vi er nå klare for høstens papirdugnad. Dette er en viktig dugnad for Stavanger turnforening, og vi håper at alle stiller opp og bidrar! Kvoten er 2 sekker (toalett/tørk) pr. familie, uavhengig av hvor mange som er medlem i STF. Pris er kr 250,- pr sekk, totalt kr 500,-. Dette betales kontant eller med Vipps ved […]
  • Nytt parti, Gymlek 2-4 år - Vi setter opp et nytt parti, Gymlek 2-4 år, i kursrommmet vårt i turnhallen. Partiet vil har en varighet på 5 uker, med oppstart torsdag 3. september. Påmelding kan gjøres vi denne linken: https://stavangerturn.weborg.no/event/33