Apparatturn gutter 5-8 år, 2 dager pr uke

Påmelding: https://stavangerturn.weborg.no/event/151

Salto 8-10 år, 2 dager pr uke

Påmelding: https://stavangerturn.weborg.no/event/152

Salto 10-12 år, 2 dager pr uke

Påmelding: https://stavangerturn.weborg.no/event/153

Tumbling 12-16 år, 1 dag pr uke

Påmelding: https://stavangerturn.weborg.no/event/154