Vi setter opp en minicamp i apparatturn i høstferien!

Det blir et parti for aldersgruppen 5-7 år og et for 8-12 år. Åpent for både gutter og jenter.

Treningen blir 2 dager, kl 10-12. Totalt 4 timer

Pris kr 500

Påmelding gjøres her:

Apparatturn 5-7 år, mandag og onsdag kl 10-12: https://stavangerturn.weborg.no/event/110

Apparatturn 8-12 år, tirsdag og torsdag kl 10-12 https://stavangerturn.weborg.no/event/111