Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Stavanger Turnforening torsdag 28. april kl 19:00 i Stavanger turnhall.

Innkalling med saksliste og henvisning til vedtekter finner du her: Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte