Det avholdes årsmøte for Stavanger Turnforening, tirsdag 7. mars i kl.19:30.

Saker som ønskes behandlet må være sendt Styret senest 2 uker før.