Årsmøte for Stavanger Turnforening avholdes torsdag 11. mars 2021, kl 19:30 i Stavanger Turnhall.

Saker som ønskes behandlet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet

Medlemmer som ønsker årsberetning tilsendt på e-post kan ta kontakt på: post@stavanger-turnforening.no