Onsdag 25. februar er det Årsmøte i Stavanger Turnforening

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til Turnhallen kl. 20.00
Eventuelle forslag må være Turnforeningen ihende senest 2 uker før (11.2)

Årsberetning 2014