Årsmøte for Stavanger Turnforening

Årsmøte for Stavanger Turnforening avholdes tirsdag 8.mars 2022, kl 19:30 i Stavanger Turnhall. Saker som ønskes behandlet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Medlemmer som ønsker årsberetning tilsendt på e-post kan ta kontakt på: post@stavanger-turnforening.no

Continue reading