Alle partier avlyst i perioden 11.mars til 22.mars

Styret i Stavanger Turnforening har i kveld hatt et ekstraordinært styremøte for å diskutere den uoversiktlige situasjonen rundt den pågående Corona smitten som er i stadig utvikling. Styret har på bakgrunn av dette besluttet å avlyse våre partier fra og med onsdag 11.mars til og med søndag 22.mars. Vi ønsker å presisere at vi ikke […]

Continue reading

Info vedrørende koronavirus

Stavanger Turnforening forholder seg til de enhver tid gjeldende retningslinjene og rådene som er gitt av FHI og Stavanger Kommune. Dette betyr at trening vil gå som normalt inntil videre. https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/ https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder […]

Continue reading