Årsmøte for Stavanger Turnforening

Det avholdes årsmøte for Stavanger Turnforening, tirsdag 1. mars i kl.19. Saker som ønskes behandlet må være sendt Styret senest 2 uker før. Saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmer 1 uke i forkant. Kun registrerte medlemmer har stemmerett. Årsberetning for 2015 finner du her:STF Årsberetning 2015

Continue reading