VI OPPFORDRER ALLE TIL Å SYKLE, GÅ ELLER TA BUSS TIL TRENING!

Denne uken starter breddepartiene sin trening. Husk at det er begrenset parkering! Turnhallen har noen få plasser bak hallen, og ellers kan parkeringshuset under Stavanger Ishall benyttes. Forøvrig oppfordrer vil alle medlemmer til å gå eller sykle, i den grad det er mulig. Bussen stopper også like utenfor. Ellers hjertelig velkommen til alle, både nye […]

Continue reading

FRITIDSTURN – FREMDELES NOEN LEDIGE PLASSER

Dette er et skolefritidstilbud for barn. Tilbudet tar utgangspunkt i konseptet til Idrettens grunnstige. Gymnastene kan komme i turnhallen etter skoletid tirsdag og onsdag fra kl. 1300 av, med trening fra 1415-1615. Vi har en fruktpause ca kl. 1500. Alle må ha med egen matpakke, som spises før vi starter treningen. Pris for 1 dag/uke […]

Continue reading