Gjennomføringsplan, startlister og grupper for Unisport Norgescup nr.1 er forsinket pga svært mange etteranmeldte. Vi legger ut endelige lister og informasjon straks dette er klart.