Info om medlemskap og priser

Medlemskontingent

Alle som ønsker å melde seg på partier i Stavanger Turnforening må være medlemmer. Medlemskontingenten er fra 2020 på kr 200 for barn (under 15 år) og kr 250 for voksne pr. år.

Normalt sendes medlemskontingenten ut i januar hvert år til eksisterende medlemmer, mens nye medlemmer som melder seg inn i løpet av året får den tilsendt straks de melder seg inn.

Treningsavgift

Når en melder seg på et av våre partier må en betale treningsavgift for det aktuelle partiet. Denne betalingen gjelder for en sesong, vår eller høst. Når en sesong er avsluttet må en melde seg på nytt parti til neste sesong, og mottar faktura for ny treningsavgift. Dette går altså ikke automatisk.

Vi har følgende priser på våre partier:

  • Foreldre og barn                       kr 1100
  • Turnskole                                   kr 1300
  • Salto og Tumbling                    kr 1500
  • Voksen partier                          kr 1300
  • RG  åpne partier                       kr 1300 (60 min) kr 1500 (75 min)
  • Fritidsturn (1 dag)                   kr 900 pr mnd (kr 3600 høst/kr 4500 vår)

Rabatter:

  • Går man på mer enn 1 parti er det 50 % rabatt på de neste partiene.
  • Det gis ikke søskenrabatt
  • Honnørrabatt på 50% fra fylte 67 år
  • Går man to dager på Fritidsturn er prisen kr 1200 pr mnd

Alle medlemmer må ta forbehold om at partier med mindre enn 10 påmeldinger kan bli avlyst. Hvis et parti blir avlyst vil våre medlemmer få partiavgiften tilbakebetalt.

Betingelser og informasjon ved påmelding

Ingen får trene uten at en er registrert. Registreringen og betaling skjer gjennom medlemssystemet. Påmelding til partier er bindende.
Dersom du har særlige behov som det må tas hensyn til ved tilrettelegging av trening, må du eller foresatte opplyse om dette. Medlemmer av Stavanger Turnforening er forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening/konkurranse. Forsikringen omfatter kun medlemmer som har betalt medlesmskontingenten.
Stavanger Turnforening er en ideell forening som er avhengig av medlemmenes dugnadsinnsats. Ved påmelding aksepterer foresatte/medlemmet å ta del i foreningens dugnadsarbeid.
Ved utmelding, eller avslutning av treningsforholdet, skal det gis beskjed pr. epost til post@stavanger-turnforening.no, eller til vårt kontor. Det er ikke tilstrekkelig med muntlig beskjed til treneren.

Gå til påmelding

Hvor i Turnhallen

Sal A: Underetasjen. Gå ned hovedtrapp fra vestibylen til Høyre
SaL B: Underetasjen – Rett frem
Sal C: Underetasjen – Til venstre

Kursrom: Hovedetasje (mot høyre v/heisen i første etasje)

Vi har måttet flytte noe av treningen vår ut av hallen:

Hjertelagshallen, Jan Johnsensgt 5, 4019 Stavanger