BLI MEDLEM

Du må først bli medlem hos oss. Som medlem forplikter du deg til å betale årskontingenten, treningsavgifter for valgte partier, samt fakturagebyrer som vi er pålagt av NGTF å kreve inn til å dekke kostnader til medlemssystemet. Gå inn på denne siden og registrer de nødvendige opplysningene. Husk å angi hvilket parti du ønsker å gå på. Påmelding av barn skjer i barnets navn, da systemet kun tilbyr partier som samsvarer med alderen til medlemmet. Dersom personen er under 18 år, må også bl.a. foresattes navn oppgis. Dette styres av systemet.

Det er viktig å presisere i skjemaet hvilket parti man ønsker å delta på.

Klikk her for å bli medlem

I løpet av en dag eller to vil du få en epost med melding om brukernavn (som er ditt medlemsnummer) og passord (som du eventuelt kan endre senere). Logg deg da inn og fyll inn de manglende dataene på din profil, lagre og logg ut. Dersom du ønsker å melde deg på flere partier, gjør du det nå. Du vil om ytterligere en dag eller to få en bekreftelse om du har fått plass på partiet/partiene.

Beskrivelse av partiene

ALLEREDE MEDLEM – Klikk her

Logg deg inn og før opp hvilket parti, eller partier du ønsker å gå på. Du vil om en dag eller to få en bekreftelse på om du har fått plass på partiet/partiene.

 

SPØRSMÅL/PROBLEMER MED REGISTRERINGEN

Kontakt administrasjonen her.

Generell informasjon ved påmelding

Ingen får trene uten at en er registrert. Registreringen skjer gjennom medlemssystemet. Påmelding til partier er bindende.
Dersom du har særlige behov som det må tas hensyn til ved tilrettelegging av trening, må du eller foresatte opplyse om dette. Medlemmer av Stavanger Turnforening er forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening/konkurranse. Forsikringen omfatter kun medlemmer som har betalt medlemskontingenten.
Stavanger Turnforening er en ideell forening som er avhengig av medlemmenes dugnadsinnsats. Ved påmelding aksepterer foresatte/medlemmet å ta del i foreningens dugnadsarbeid.
Ved utmelding, eller avslutning av treningsforholdet, skal det gis beskjed pr. epost til post@stavanger-turnforening.no, eller til vårt kontor. Det er ikke tilstrekkelig med muntlig beskjed til treneren.