Påmelding og betaling

Fra og med denne sesongen bruker vi et nytt medlemssystem som er felles for alle turnforeninger tilsluttet Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Noen prosedyrer er derfor endret fra tidligere. Nå må alle selv melde seg inn elektronisk.

BLI MEDLEM

Du må først bli medlem hos oss. Som medlem forplikter du deg til å betale årskontingenten, treningsavgifter for valgte partier, samt fakturagebyrer som vi er pålagt av NGTF å kreve inn til å dekke kostnader til medlemssystemet. Gå inn på denne siden og registrer de nødvendige opplysningene. Husk å angi hvilket parti du ønsker å gå på. Påmelding av barn skjer i barnets navn, da systemet kun tilbyr partier som samsvarer med alderen til medlemmet. Dersom personen er under 18 år, må også bl.a. foresattes navn oppgis. Dette styres av systemet.

 

I løpet av en dag eller to vil du få en epost med melding om brukernavn (som er ditt medlemsnummer) og passord (som du eventuelt kan endre senere). Logg deg da inn og fyll inn de manglende dataene på din profil, lagre og logg ut. Dersom du ønsker å melde deg på flere partier, gjør du det nå. Du vil om ytterliggere en dag eller to få en bekreftelse om du har fått plass på partiet/partiene.

Tilgjengelige partier
Beskrivelse av partiene

ALLEREDE MEDLEM

Logg deg inn og før opp hvilket parti, eller partier du ønsker å gå på. Du vil om en dag eller to få en bekreftelse på om du har fått plass på partiet/partiene.

 

SPØRSMÅL/PROBLEMER MED REGISTRERINGEN

Ring Linn Clausen på tlf. 402 01 575, Sølve Ims Ottesen på tlf. 970 77 619, eller til epost post@stavanger-turnforening.no.

 

 

Generell informasjon ved påmelding

Ingen får trene uten at en er registrert. Registreringen skjer gjennom medlemssystemet. Dette gjelder også for prøvetimer. Du kan ha inntil 2 prøvetimer. Dersom du ikke ønsker å fortsette, må vi ha beskjed umiddelbart til post@stavanger-turnforening.no slik at vi kan annullere din faktura, samtidig som andre på venteliste kan få din plass. Mottar vi ikke avmelding, må du betale tilsendte faktura. Faktura sendes til din oppgitte epostadresse.

 

Dersom du har særlige behov som det må tas hensyn til ved tilrettelegging av trening, må du eller foresatte opplyse om dette. Medlemmer av Stavanger Turnforening er forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening/konkurranse. Forsikringen omfatter kun medlemmer som har betalt treningsavgift innen fristen.

 

Stavanger Turnforening er en ideell forening som er avhengig av medlemmenes dugnadsinnsats. Ved påmelding aksepterer foresatte/medlemmet å ta del i foreningens dugnadsarbeid.

 

Ved utmelding, eller avslutning av treningsforholdet, skal det gis beskjed pr. epost til post@stavanger-turnforening.no, eller til vårt kontor. Det er ikke tilstrekkelig med muntlig beskjed til treneren.