Påmelding til høstsesongen åpner onsdag 15. juni kl 12:00

Fra og med høsten 2022 vil vi bruke Spoortz som vårt medlemssystem. Påmeldingsløsningen vil derfor være litt annerledes enn tidligere.

Eksisterende medlemmer er flyttet over til det nye systemet, og velger JA på «er allerede medlem» underveis i påmeldingsløsningen.

Nye medlemmer (eller gamle som ikke har betalt medlemskontingent i år) velger NEI, og vil da bli innmeldt og må betale medlemskontingent på kr 200.

Ved påmelding betaler du 500,- av treningsavgiften (som ikke refunderes ved en eventuell avmelding). Resterende del av treningsavgiften blir sendt ut som en egen betaling ved oppstart.

Se ellers våre priser og betingelser her: http://www.turnforening.no/medlemskapogpriser/

Under finner dere våre ulike parti kategorier. Klikk inn på lenke for påmelding. Her velger en ønsket parti, dag og tidspunkt.

FORELDRE OG BARN

https://arrangement.spoortz.no/register/#/383831

TURNSKOLE 4-7 ÅR

https://arrangement.spoortz.no/register/#/384005

APPARATTURN JENTER 6-10 ÅR (bredde)

https://arrangement.spoortz.no/register/#/384075

SALTO 8-12 ÅR

https://arrangement.spoortz.no/register/#/384011

TUMBLING +12ÅR

https://arrangement.spoortz.no/register/#/384054

RG PARTIER (bredde)

https://arrangement.spoortz.no/register/#/384080

VOKSEN PARTIER

https://arrangement.spoortz.no/register/#/384392