Historikk, mål og fakta

Stavanger Turnforening er byens desidert største idrettslag med 1527 medlemmer i 2008. Foreningen ble etablert 17. mail 1861, som en av byens første idrettsforeninger. Størrelsen på foreningen sammen med omfanget av de ulike aktivitetene og de lange tradisjonene, gjør at foreningen i dag framstår som en markert institusjon i Stavanger.

Foreningen disponerer egen hall sentralt lokalisert ved Madlaveien. Hallen er på 1200kvm med et attraktivt uteområde. Hallen inneholder gymnastikksaler, møterom, kontorer, kjøkken, og kafeteria med kiosk.

Visjon
– Gjennom gode aktivitetstilbud og aktiv profilering av disse skal vi vise at gymnastikk og turn er en idrett for alle
– Vi vil vise at i gymnastikk og turn legges grunnlaget for god helse, trivsel, styrke, utholdenhet, motorisk utvikling og gode idrettsprestasjoner
– Stavanger Turnforening skal kjennetegnes ved trivsel og et godt miljø blant utøvere, ansatte, intrusktører, frivillige og foreldre
– Trivsel og motivasjon innen konkurransegruppene er en forutsetning for gode sportslige resultater, og det skal jobbes systematisk for at alle er motivert
– Medlemmene skal føle tilhørighet til foreningen

Mål
1. Øke medlemstallet med 5% hvert år
2. Utøvere i OL-grenene på høyt nasjonalt nivå, dvs senior- og juniorutøvere på landslaget i RG, turn kvinner og turn menn
3. Øke aktiviteten i hallen (egen aktivitet + utleie)

Strategi

Gjennom satsning på et stort og variert tilbud med dyktige trenere/instruktører og god organisering, skal disse målene nås.

Treningsleir 05 037@400x299