Grunnet regjeringens nye råd og anbefalinger usettes oppstarten av vårens sesong med en uke.

Stavanger kommune kom også med en ny forskrift som trer i kraft 5.januar. Denne innebærer at alle idrettshaller blir stengt til og med 18.januar.

Første mulige dag med trening blir derfor tirsdag 19.januar.

Vil vil komme tilbake med nøyaktig dato for oppstart, forhåpentligvis i løpet av neste uke.

Samtidig forlenges vårens sesong med den/de ukene oppstarten blir utsatt med. Alle partier vel derfor få en like lang sesong som opprinnelig planlagt.