Kommunen har i dag vedtatt å åpne for innendørs trening for barn og unge under 20 år. 

Dette  betyr at vi endelig kan komme i gang med vårens sesong!

Vi starter derfor opp med trening f.o.m mandag 25.januar.

Det er fortsatt ikke åpnet opp for innendørs trening for de over 20 år. Vi håper at det snarlig åpnes opp for at også denne gruppen kan komme i gang med treningen sin igjen.

Vi vil få takke dere alle for forståelsen og tålmodigheten dere har vist i disse ukene,  og ser frem til å komme i gang med treningen neste uke!

Det er fortsatt en del smittevernhensyn som må tas, og vi ber alle lese igjennom, og følge, disse reglene:

 • Syke personer skal holde seg hjemme.
 • Vaske hender før trening, sprit dispenser er plassert ved inngang og rundt om kring i hallen.
 • Foreldre kan ikke oppholde seg inne i Turnhallen, det gjøres unntak for de minste barna (under skolealder) og for avtaler etter behov.For foreldre som skal oppholde seg inne i Turnhallen gjelder 1 meters regelen.
  Tribunen kan brukes etter avtale så lenge 1 meters regelen kan opprettholdes.
 • Foreldre og barn partiene har kun lov å ha med seg 1 voksen.
 • Alle barnehage barn vil kunne ha med seg en voksen person tilstede i hallen.
  De voksne må da sitte inntil veggen eller oppe på tribunen
 • Store grupper og ansamlinger må unngås ved start og slutten av trening i og utenfor hallen.
  (Dette gjelder også foreldre)
 • Trenerne vil ta i mot partiene oppe ved inngangen og følge dem inn i salen, og går samlet ut.
 • Vi oppfordrer alle til å komme ferdig påkledd og dusje hjemme.
  Garderobene kan brukes men det vil da være begrenset hvor mange som kan være inne i garderoben samtidig.
 • Ta med egen drikke flaske, Merket med navn.
 • Partiene vil bli delt inn i mindre grupper (maks 10 stk), i starten vil dette bli gjort alfabetisk ut i fra oppmøte listen slik at eventuell smittesporing enklest kan gjennomføres. Når rutinene begynner å komme på plass vil vi kunne gjøre endringer i gruppene etter ønske og behov.