Det nærmer seg oppstart av høstsesongen for våre breddepartier. Flere partier er allerede fulle, mens vi fortsatt har noen ledige plasser på følgende partier:

Turnskole 6-8 år, Salto 3-4 klasse, Salto 5-7 klasse, Tumbling, RG Mikrorekrutt 3-4 klasse, RG for alle 5-7 klasse.