Det vil ikke bli noe trening i gymnastikkavdelingen under skolens høstferie fra 05.20.2015 til 11.10.2015.
Vi starter opp igjen mandag 12.10.2015.
Mvh. Administrasjonen