Hei og velkommen til ny turnsesong i Stavanger Turnforening!

Vi er nå klare til å starte opp med en ny sesong i Turnhallen.

Det blir da en litt annerledes sesong med tanke på Korona pandemien og restriksjonene vi må forholde oss til.

Vi har derfor utarbeidet en liste over tiltak og restriksjoner som ivaretar de kravene og retningslinjene som Stavanger Kommune har utarbeidet i forbindelse med bruk av innendørsanleggene pr. d.d. Vi forholder også til de enhver tid gjeldende koronavettregler fra NIF og NGTF.

Vi trenger derfor hjelp fra våre medlemmer til å sørge for at gjeldende regelverk overholdes slik at vi kan opprettholde en trygg og god aktivitet i Turnhallen denne høsten.

 • Syke personer skal holde seg hjemme.
 • Vaske hender før trening, sprit dispenser er plassert ved inngang og rundt omkring i hallen.
 • Foreldre skal ikke oppholde seg inne i Turnhallen, det gjøres unntak for de minste barna, og for avtaler etter behov.

For foreldre som skal oppholde seg inne i Turnhallen gjelder 1 meters regelen.
Tribunen kan brukes etter avtale så lenge 1 meters regelen kan opprettholdes.

 • Foreldre og barn partiene har kun lov til å ha med seg 1 voksen.
 • Alle barn i barnehagealder vil kunne ha med seg en voksen person tilstede i hallen.
  De voksne må da sitte inntil veggen eller oppe på tribunen
 • Store grupper og ansamlinger må unngås ved start og slutten av trening i og utenfor hallen. 
  (Dette gjelder også foreldre)
 • Vi ber om at ingen går inn i hallen før tidligst 5 min før oppsatt start at trening. Trenerne vil fortrinnsvis ta i mot partiene oppe ved inngangen og følge dem inn i salen, og alle går samlet ut.
 • Vi oppfordrer alle til å komme ferdig påkledd og dusje hjemme.
  Garderobene kan brukes, men det vil da være begrenset hvor mange som kan være inne i garderoben samtidig.
 • Ta med egen drikke flaske, merket med navn.
 • Noen av partiene vil bli delt inn i mindre grupper, i starten vil dette bli gjort alfabetisk ut i fra oppmøtelisten slik at smittesporing enklest kan gjennomføres. Når rutinene begynner å komme på plass vil vi kunne gjøre endringer i gruppene etter ønske og behov.

Vi ser frem til en spennende høst i vente og håper på et godt samarbeid mellom foreldre, gymnaster, trenere og ledere. Vi ser for oss at så fort vi får rutinene på plass vil vi kunne gjennomføre en mest mulig normal sesong, fylt av glede, mestring, inspirasjon og vennskap.