Dette er et skolefritidstilbud for barn. Tilbudet tar utgangspunkt i konseptet til Idrettens grunnstige. Gymnastene kan komme i turnhallen etter skoletid tirsdag og onsdag fra kl. 1300 av, med trening fra 1415-1615. Vi har en fruktpause ca kl. 1500. Alle må ha med egen matpakke, som spises før vi starter treningen.
Pris for 1 dag/uke er kr. 900 pr.mnd. Noe prisreduksjon dersom de går 2 dager.
På dette partiet gjelder to måneders oppsigelse.
Påmelding gjøres på https://www.turnforening.no/pamelding/