Det avholdes årsmøte for Stavanger Turnforening, onsdag 6. mars  kl.19:00

Saker som ønskes behandlet må være sendt Styret senest 2 uker før.