Styret i Stavanger Turnforening har i kveld hatt et ekstraordinært styremøte for å diskutere den uoversiktlige situasjonen rundt den pågående Corona smitten som er i stadig utvikling.

Styret har på bakgrunn av dette besluttet å avlyse våre partier fra og med onsdag 11.mars til og med søndag 22.mars.

Vi ønsker å presisere at vi ikke har hatt noen kjente smittetilfeller hos oss, men at denne beslutningen er tatt etter føre-var prinsippet

Vi håper at vi med dette tiltaket kan være med å begrense smittefaren for våre medlemmer i en uoversiktlig situasjon. Forhåpentligvis vil vi alle få bedre oversikt i dagene fremover, med tydeligere og klarere retningslinjer fra helsemyndighetenes side.